ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo

Trabajos : Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo. Ensayos de Calidad, Tareas, Monografías - busque más de 2.754.000+ documentos.

Enviado por   •  4 de Enero de 2018  •  Trabajos  •  2.235 Palabras (9 Páginas)  •  11 Visitas

Página 1 de 9

ANÀLISI DE LA PEL·LÍCULA “ATRAPADO EN EL TIEMPO” TRACTANT ESCENES ON ANALITZEM L'EVOLUCIÓ DEL COMPORTAMENT PEL QUE FA A LA RESPOSTA DE PHIL DAVANT UN ESTÍMUL INCONDICIONAT DURANT UNA SÈRIE DE DIES

SERRA MARTORELL, JOAN

ESTUDIANT DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

RESUM

  Phil Connor, protagonista de la pel·lícula Atrapado en el Tiempo, du a terme una sèrie d'actes que es van repetint cada dia. A aquest treball analitzarem un aspecte d'aquests, és a dir, una acció que es repeteix durant una sèrie de dies dins la pel·lícula, que és l'acte de ficar la cama dins un forat d'aigua sense voler, i a mesura que van passant els dies, Phil actua de manera diferent fins a arribar al dia en què ja no comet el mateix error que havia dut fent dies anteriors. En aquest treball tractarem aquesta progressiva evolució del comportament de Phil pel que fa a aquesta acció i en traurem una sèrie de conclusions.

Paraules clau: repetir, forat, comportament, dies, evolució.

SUMMARY

  Phil Connor, protagonist of the movie Atrapado en el Tiempo, carries out a series of acts that are repeating themselves. In this work we will analyze an aspect of these, that is to say, an action that repeats itself during a series of days inside the movie, which is the act of putting the leg in a water hole accidentally, and measuring that are happening the days, Phil acts in a different way up to coming to the day in which already it does not commit the same mistake that had gone doing previous days. In this work we will treat this progressive evolution of Phil's behavior with regard to this action and will extract a series of conclusions.

Keywords: repeat, hole, behavior, days, evolution.

INTRODUCCIÓ

  El principal objectiu d'aquest treball és tractar i analitzar el comportament del subjecte, el protagonista Phil Connor, durant la pel·lícula, que va modificant el seu comportament a mesura que van passant els dies. L'objectiu és veure l'evolució del comportament del subjecte d'avant un estímul que es va repetint al llarg de la pel·lícula. Veurem com el comportament del subjecte va variant, oferint una resposta diferent, que va evolucionant, davant un estímul que està marcat per la repetició. L'acció del protagonista anirà variant a mesura que passen els dies. L'objectiu d'aquest treball és remarcar la teoria de l'aprenentatge de Pavlov, mitjançant les accions de Phil Connor en les escenes seleccionades.

MÈTODE

  El personatge observat per a dur a terme el treball ha estat Bill Murray, actor que interpreta a l'home del temps i que també és el protagonista de la pel·lícula Phil Connors. Juntament amb ell, hi havia l'actor Stephen Tobolowsky, qui representa a Ned, qui és amb qui estava Phil en els moments analitzats.

  Els materials que s'han fet servir per a dur a terme aquest estudi han estat la pel·lícula Atrapado en el Tiempo (1993), de Harold Ramis, obtinguda a través d'una descàrrega d'Internet. L'he pogut mirar a través de l'ordinador, i també he fet servir llibreta i bolígraf per apuntar les observacions fetes a les escenes seleccionades. He cercat informació per a dur a terme el treball a alguna pàgina web i amb els apunts redactats a classe.

  Per a l'elaboració del treball, el procediment portat a terme ha començat amb la visualització de la pel·lícula, anant veient les possibles escenes que podria utilitzar i pensant sobre quin aspecte tractar durant el treball. Una vegada vista la pel·lícula per primera vegada vaig decidir sobre quin aspecte treballar. La vaig tornar a veure, prestant atenció a les escenes que havia triat i analitzant-les. Tot després d'haver analitzat bé les escenes i haver reunit totes les dades necessàries, he cercat la informació necessària, que l'he trobada a través de pàgines webs proporcionades a través de Google Acadèmic i mitjançant els apunts recollits a classe i que el professor ens ha proporcionat. Just després, he elaborat la sèrie de taules amb les dades extretes de les escenes elegides d'observar i tractar, les quals després d'analitzar les taules i discutir-les, he arribat a una sèrie de conclusions, les quals he posat en comú.

RESULTATS

  Després d'haver estudiat les escenes seleccionades, s'ha procedit a elaborar una taula per a cada escena, on es recullen les dades més rellevants d'aquestes.

ESCENA

CONDUCTA

REACCIÓ

DURACIÓ DE LA REACCIÓ

FREQÜÈNCIA

1ª (00:10:09) – (00:12:09)

Ficar el peu dins l'aigua.

Es mira el peu , fa gestos amb la cara i fa dues potades.

8s

1

Taula 1.  Taula sobre la primera escena

ESCENA

CONDUCTA

REACCIÓ

DURACIÓ DE LA REACCIÓ

FREQÜÈNCIA

2ª (00:21:18) – (00:22:28)

Ficar el peu dins l'aigua.

Com a la primera escena, però recordant que ja l'hi havia passat el dia anterior.

8s

1

Taula 2.  Taula sobre la segona escena

ESCENA

CONDUCTA

REACCIÓ

DURACIÓ DE LA REACCIÓ

FREQÜÈNCIA

3ª (00:26:03) – (00:26:24)

Ficar el peu dins l'aigua.

No ha aturat de caminar, pràcticament no hi ha hagut resposta.

1s

1

Taula 3.  Taula sobre la tercera escena

ESCENA

CONDUCTA

REACCIÓ

DURACIÓ DE LA REACCIÓ

FREQÜÈNCIA

4ª (00:35:24) – (00:35:53)

Ja no fica el peu dins l'aigua.

S'atura dos segons mirant l'aigua i hi passa per sobre.

3s

0

Taula 4.  Taula sobre la quarta escena

  Amb aquestes taules podem comprovar que va passar a cada escena.

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (13.9 Kb)   pdf (166 Kb)   docx (462.5 Kb)  
Leer 8 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com
Generador de citas

(2018, 01). Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo. ClubEnsayos.com. Recuperado 01, 2018, de https://www.clubensayos.com/Ciencia/Procesos-psicológicos-básicos-atrapado-en-el-tiempo/4245575.html

"Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo" ClubEnsayos.com. 01 2018. 2018. 01 2018 <https://www.clubensayos.com/Ciencia/Procesos-psicológicos-básicos-atrapado-en-el-tiempo/4245575.html>.

"Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo." ClubEnsayos.com. ClubEnsayos.com, 01 2018. Web. 01 2018. <https://www.clubensayos.com/Ciencia/Procesos-psicológicos-básicos-atrapado-en-el-tiempo/4245575.html>.

"Procesos psicológicos básicos atrapado en el tiempo." ClubEnsayos.com. 01, 2018. consultado el 01, 2018. https://www.clubensayos.com/Ciencia/Procesos-psicológicos-básicos-atrapado-en-el-tiempo/4245575.html.