ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Resumen Del Libro "Origen De Las Espécies"


Enviado por   •  6 de Febrero de 2012  •  470 Palabras (2 Páginas)  •  1.301 Visitas

Página 1 de 2

L'ORIGEN DE LES ESPÈCIES

L'origen de les espècies (The origin of species en anglès), es un llibre escrit per Charles Darwin publicat el 24 de novembre de 1859, és una obra fonamental de la literatura científica, considerada com la base de la biologia evolutiva.

El seu títol complet era L'origen de les espècies mitjançant la selecció natural o la preservació de les races afavorides en la lluita per la vida. Per a la sisena edició de 1872, el títol abreujat va ser canviat a L'origen de les espècies. El llibre de Darwin va introduir la teoria que les poblacions evolucionen en el transcurs de les generacions a través d'un procés de selecció natural. Es presenta un conjunt de proves que la diversitat de la vida va sorgir per descendència comú a través d'un patró de ramificació de l'evolució. Darwin inclou la prova que s'havien reunit a l'expedició del Beagle a la dècada de 1830 i les seves posteriors troballes de la investigació, la correspondència, i l'experimentació.

Diverses idees evolucionistes ja havia estat proposat per a explicar els nous descobriments en la biologia. Hi va haver un suport cada vegada major d'aquestes idees entre els anatomistes dissident i el públic en general, però durant la primera meitat del segle 19 la comunitat científica Anglès es troba estretament vinculat a l'Església d'Anglaterra, mentre que la ciència era part de la teologia natural. Les idees sobre la transmutació de les espècies eren discutibles perquè entrava en conflicte amb les creences que les espècies eren parts immutables d'una jerarquia dissenyat i que els éssers humans són únics, no vinculats als animals. Les implicacions polítiques i teològiques Hi va haver intenses discussions, però la transmutació no va ser acceptada pel corrent científica.

El llibre va ser escrit per a lectors no especialitzats i va suscitar un gran interès de la publicació. Com Darwin va ser un científic eminent, les seves conclusions van ser preses seriosament i les proves que va presentar generats científiques, filosòfiques, religioses i el debat. El debat sobre el llibre va contribuir a la campanya de TH Huxley i els seus companys del Club X per secularitzar la ciència mitjançant la promoció de naturalisme científic. En dues dècades hi va haver una coincidència generalitzada que l'evolució científica, amb un patró de ramificació de l'ascendència comú, s'havia produït, però els científics van trigar a donar a la selecció natural de Darwin de la importància que considerin apropiats. Durant el «eclipsi del darwinisme" des de 1880 fins a la dècada de 1930, diversos altres mecanismes de l'evolució se'ls va donar més crèdit. Amb el desenvolupament de la síntesi moderna de l'evolució en els anys 1930 i 1940, el concepte de Darwin de l'adaptació

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (2.9 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com