ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Treball Frases Filòsofs


Enviado por   •  7 de Mayo de 2012  •  557 Palabras (3 Páginas)  •  781 Visitas

Página 1 de 3

1. La filosofia és la que ens distingix dels salvatges i bàrbars; les nacions són tant més civilitzades i cultes quant millor filosofen els seus hòmens. (Descartes)

Aquesta afirmació és certa perquè la filosofia és una forma de veure la vida des d’un punt racional, sistemàtic i crític i els salvatges i bàrbars mancaven d’aquesta forma de pensar ja que el naixement de la filosofia es situa en colònies gregues posteriors. És amb el naixement de la filosofia quan per primera vegada l’ésser humà comença a donar-li resposta a preguntes de temàtica natural i intel•lectual d’una forma raonada.

És per això també que podem dir que les nacions són més civilitzades i cultes quant millor filosofen els seus homes perquè amb la filosofia es deixa darrere allò d’explicar les preguntes que tots els éssers humans es plantegen d’una manera mitològica, per a explicar-ho a través de la filosofia d’una manera lògica, ja que la filosofia és la ciència dels pensadors i de la saviesa.

Exemples: l’aparició de la terra per la gràcia dels déus que era l’explicació que es donava des d’el punt de vista de la mitologia, es va qüestionar amb l’aparició de la filosofia.

2. Hauríem de considerar la filosofia com una reflexió sobre el mode en què els sers humans poden solucionar les diverses classes de situacions problemàtiques a què s'enfronten, ja siga en la ciència, l'ètica, la política, l'educació o qualsevol altra matèria" (H. Putnam)

Aquesta forma d’entendre la filosofia és certa ja que la filosofia és una recerca de la saviesa i a partir d’això es pot solucionar alguns del problemes que ens trobem en camps com la ciència, l’ètica, la política... perquè la filosofia es planteja diverses preguntes i problemes que es donen en la societat i tracta de donar-lis resposta, encara que l’activitat filosòfica està diferenciada d’aquests altres coneixements pels seus caràcters racional, es basa en demostracions i reflexions lògiques; sistemàtic, coneixements ordenats i on no s’admeten incoherències; i crític, tots els coneixements es revisen i són rebutjats si es necessari.

Aleshores la filosofia ens pot ajudar en la recerca de solucions en aquests camps ja que per tal de donar resposta a preguntes filosòfiques és necessari tindre coneixements específics d’altres ciències o àrees, però tenint en compte les diferències amb les altres matèries. A banda d’això cal dir que no s’ha trobat encara una resposta satisfactòria sobre en què consisteix la filosofia.

4. La filosofia és qualsevol cosa menys una distracció innocent. (D. Innerarity )

Podem dir que aquesta afirmació es vertadera ja que lluny de ser una distracció sense més, és un ciència complexa en la que es donen o s’intenta donar resposta a preguntes com: Què és

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (3.5 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com