ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Ejercicios Tema 5 Ciencias De La Tierra Segundo De Bachillerato


Enviado por   •  8 de Enero de 2014  •  775 Palabras (4 Páginas)  •  506 Visitas

Página 1 de 4

TEMA 5:

Exercici pàg 91:

1) BCN(sants)76,57 ICQA setmanal **** satisfactòria

Manlleu46ICQA setmanal**** Acceptable

Igualada73,85ICQA setmanl**** satisfactòria

2) Sants: PSS; produides per activitats al mig de la ciutat, industira del climent, altres activitats industrials i el transport

Manlleu: SO2; produit per combustion de carbons i petroli(automobiles,centrals tèrmiques). NO2; produït per combustió de temperatura elevada:motors de combustió interna, centrals termoelèctrica.

Igualada:NO2; produit per combustió de temperatura elevada

3) Sants: Dimarts i Dimecres.Encara no estaven en marxa les calefaccions

Manlleu: Diumenge i Dilluns. Per les indústries, encara no estan treballant

Igualada:Diumenge i Dimecres. El Diumenge és lògic perquè ésfesta , i el Dimecres portser hi ha vaga

Exercici pàg 93:

1) Als carrers més principals, a les rambles

Les causes poden ser, que hi hagin bars o discoteques a aquestes zones

2) Són mapes als quals es marquen zones més sorolloses serveix per què els legisladors poguin corregir la contaminació acústica.

3) A casa no s’ha de pujar massa el volumen de la ràdio i TV. Els locals hand e tancar a una hora de la nit, io les discpoteques han d’estar lluny de zones on hi hagin cases. També possar asfalt antisonor . A l’autopista possar murs insonoritzants.

TEMA 6:

Exercici pàg 101:

1) Graciès a la radiació solar, l’aigua s’evaporta, i les masses d’aiere es mouen i també es genera una circulació atmosferica general. L’eneregia solar juntament amb la gravetat fan possible tots els processos de l’aigua.

2) A evaporació, l’aigua líquida dels oceans ascendeix, dilatant-se i condensant-se

B Precipitacions, el vapor d’aigua dels núvols precipita

C Condensació , el vapor d’aigua constitueix els núvols

3) 425000 km3 s’evaporen – 385000 km3 que precipiten -- 40000 km3 aquesta quantitat d’aigua sobrant es converteix en aigua lìquida que s’incorpora a aigües corrents superficials i subterranies

%= Pcont/ Ptotal x 100

%= 111000/425000 km3 x 100 = 26 ,11 km3%

Exercici pàg

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (4.6 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com