ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Realment tenim problemes econòmics?


Enviado por   •  27 de Diciembre de 2011  •  Ensayos  •  932 Palabras (4 Páginas)  •  791 Visitas

Página 1 de 4

REALMENT TENIM PROBLEMES ECONÒMICS?

MELSOL es una empresa que disposa des de fa 15 anys de 4 hotels a la costa catalana i 2 més a la Cerdanya. L’empresa compta amb un total de 500 treballadors, sense comptar els que treballen en temporada alta en que s’incremente un 30% la plantilla dels hotels. La forta competencia de les grans cadenes hoteleres, que han baixan els preus, I la crisis económica está afectant la facturació.

La societat havia acabat de fer l’any 2010 unes importants inversions reformant les habitacions dels seus hotels de la costa, a fi de complir la nova normativa de seguretat aprovada per la Generalitat de Catalunya. Les obres de reforma les havien realitzat les empreses SEGUR PLUS a la costa y OBRA NEU a la Cerdanya. Aquestes inversions es varen finançar amb lines de credit a un any, les quals vencen el més d’octubre del 2011. El negoci fins ara s’ha anat finançant amb el métode habitual, que es el pagament dels proveïdors a un termini de 60 dies.

Els administradors de l’empresa i principals socis, Joan Margarit i Pere Roca, son conscients de les dificultats econòmiques que presenta la situació econòmica actual, però decidexen seguir endavant i realizar noves comandes als proveïdors i demanar l’apertura de noves línes de credit a les entitats financeres arribant a la següent situació (Balanç del mes de desembre del 2010)

ACTIU PASSIU

Maquinaria i instal·lacions: 250.000€ Capital Social: 500.000€

Existències: 200.000€ Pèrdues: - 450.000€

Clients: 900.000€ Reserva Voluntària: 60.000€

Reserva Legal: 90.000€

Total: 1.350.000 Deutes (Creditors i Proveïdors):

1.000.000 a curt termini

150.000 a llarg termini

Total: 1.350.000

En el mes de febrer del 2011, malgrat aquesta situació que presenta la societat, els administradors es mostren impassibles i decideixen continuar amb la gestió normal de la societat, sense

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (2.9 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com