ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

ENSAYO SOBRE “Hermano sol, Hermano luna”


Enviado por   •  3 de Enero de 2018  •  Apuntes  •  988 Palabras (4 Páginas)  •  38 Visitas

Página 1 de 4

“Hermano sol, Hermano luna”

1: Identifica els trets essencials de la situació social i política medieval.

La situació social en aquesta època es veia afectada per diferents aspectes. En primer lloc, la presència de malalties com ara la Lepra, la qual afectava a una part de la societat. Les persones que patien aquesta malaltia eren altament contagioses ja que sense el tractament adequat l’epidèmia passava dels uns als altres, i per tant, aquelles persones que les patien eren aïllades per la resta de la població davant la por a contraure la malaltia. Això, impedia una cohesió social i afavoria la desigualtat.

En segon lloc, la guerra també era un dels motius principals d’aquesta desigualtat, ja que el mercat de guerra va afavorir a la gent rica i va acabar d’empobrir als pobres, com podem veure per exemple en un personatge de la pel·lícula, el pare del Francisco, que amb el negoci de la guerra el seu negoci creix i li permet poder comprar més teles per poder comerciar. A més, l’aspecte de la guerra anava arrelat amb l’aspecte de l’honor. Durant aquesta època, l’honor era molt important per els homes i així, aquells que abandonaven la guerra se’ls prenia com a covards, com podem veure a la primera escena quan el Francisco es desmalla al mig del poble i el pare ha d’aclarir que ha tornat a causa d’una malaltia, no per por.

Un altre aspecte a tenir en compte per tal d’entendre la història social d’aquella època recau en la importància de la religió. La religió prenia un paper important durant aquests anys ja que la societat atribuïa tant els beneficis com les pèrdues a aspectes religiosos, com ara, que s’havien dut a terme actes que havien enfadat a Déu o que al contrari, havien actuat de la millor manera i per tant estaven sent recompensats. La importància era tal, que el poble atorgava tota la confiança en els ordres religiosos que vivien en la seva societat fins al punt que els judicis els feien aquests últims, sobre qualsevol delicte que es cometés. Ells guiaven al poble en els aspectes a seguir en la seva vida religiosa i regien també les normes de conducta que s’havien de seguir durant el dia a dia.

En el referent a la política medieval el poder el portaven el denominat emperador, i l’església. L’emperador normalment era un noble apoderat el qual finançava amb els seus diners els serveis que la població requeria. Tot i així, aquest estava per sota del poder de l’església perquè la població confiava plenament en l’església que en qualsevol altre persona i actuaven segons el que creien que en un futur els asseguraria un benestar un cop haver mort.

2 Analitzar els fonaments i les funcions del discurs caritatiu.

Situem el context històric de la pel·lícula en una societat medieval.  On podem observar una classe alta i una baixa. Els de classe alta són persones de l’aristocràcia, amb prestigi. Aquests no treballen per ningú, tenen el seu propi negoci, i dins d’aquests treballen els pobres amb unes condicions pèssimes. Podem observar en diferents escenes de la pel·lícula on els pobres es dediquen a l’agricultura de subsistència, es a dir, autoconsum, delmes i rendes. En aquesta època si naixies pobre mories pobre. No podies arribar a formar part de la classe alta.

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (5.3 Kb)   pdf (61.4 Kb)   docx (13.9 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com