ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Nivells De La Estrategia Coorporativa


Enviado por   •  11 de Junio de 2012  •  370 Palabras (2 Páginas)  •  361 Visitas

Página 1 de 2

Estratègia corporativa

Són aquelles que s’encarreguen de prendre les decisions relacionades amb l’objectiu o l’abast global de l’empresa amb la intenció de satisfer les expectatives dels propietaris o dels gestors i afegir valor a les diferents parts de l’empresa. Es caracteritzen per:

Establir el marc de referència per a la presa de totes les decisions.

Ser globals, ja que són el nivell més superior de l’abast de la direcció estratègica. Habitualment aplicades per grans empreses o grups econòmics.

Tenen una dimensió temporal a llarg termini.

Estratègia de negoci

Fan referència a aspectes més concrets, com ara la definició dels elements que poden fer competitius els productes de l’empresa dins del seu mercat o segment de mercat. Es caracteritzen per:

Tenir un abast més concret. L’apliquen de manera exclusiva les PIMES.

Tenir una dimensió temporal a mitjà termini.

Estratègia operativa

Es preocupen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha en l’empresa tant a escala d’un departament com a escala més general, tenint com a marc de referència l’estratègia de l’empresa. Es caracteritzen per:

Estar relacionades amb el dia a dia.

Són específiques.

Tenen una dimensió temporal a curt termini.

Estratègia corporativa

Són aquelles que s’encarreguen de prendre les decisions relacionades amb l’objectiu o l’abast global de l’empresa amb la intenció de satisfer les expectatives dels propietaris o dels gestors i afegir valor a les diferents parts de l’empresa. Es caracteritzen per:

Establir el marc de referència per a la presa de totes les decisions.

Ser globals, ja que són el nivell més superior de l’abast de la direcció estratègica. Habitualment aplicades per grans empreses o grups econòmics.

Tenen una dimensió temporal a llarg termini.

Estratègia de negoci

Fan referència a aspectes més concrets, com ara la definició dels elements que poden fer competitius els productes de l’empresa dins del seu mercat o segment de mercat. Es caracteritzen per:

Tenir un abast més concret. L’apliquen de manera exclusiva les PIMES.

Tenir una dimensió temporal a mitjà termini.

Estratègia operativa

Es preocupen de gestionar de manera eficient els recursos que hi ha en l’empresa tant a escala d’un departament

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (2.5 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com