ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Memoria Monitor Lleure


Enviado por   •  26 de Julio de 2011  •  4.042 Palabras (17 Páginas)  •  4.701 Visitas

Página 1 de 17

“ MEMÒRIA DEL PERIODE DE

PRÀCTIQUES DEL CURS DEL CURS

MONITORS”

( CURS MONITORS – M0035-10 )

EVA FLORES RUZ

DNI:34761800Z

CODI: CURS M0035-10

CASTELLAR DEL VALLÉS

1.Index

2.Introducció

3.Context

3.1. L'entitat organitzadora:

3.1.1. Espai físic on es desenvolupa el projecte

3.1.2. Medi social i cultural

3.1.3. Anàlisi demogràfica

3.1.4. Anàlisi sociocultural

3.1.5. Anàlisis socioeconòmic

3.2. Projecte educatiu de centre. Ideari.

4.Projecte

4.1.1. Descripció

4.1.2. Objectius generals del projecte

4.1.3. Organització

• Grups de nens

• Horari Base

• Equip de Monitors

• Normativa del projecte

5.Grup concret de pràctiques

5.1. Característiques del grup

5.2. Objectius del grup

5.3. Programació d'activitats

5.3.1. Centre d'interès

5.3.2. Graella General d'activitats

6.Activitats concretes de les pràctiques

6.1. Programació de els activitats

• Com s'ha fet. Reunions, de forma individual...

• Justificació de al tria

6.2. Fitxa d'activitats

6.3. Avaluació

• Dels objectius

• Del funcionament de l'equip de monitors/es

• Del funcionament del grup d'infants en l'activitat

• Vivència dels infants

• Relació entre ells

• Relació amb els monitors

• Valoració de l'activitat concreta

7.Valoració personal de les pràctiques

2.INTRODUCCIÓ:

He fet les pràctiques al menjador de la escola C.E.I.P. Mestre Pla, soc de Sabadell i fa

vuit anys que visc a Castellar del Vallés, e tingut la meva pròpia empresa de comerç

de calcat i roba, davant al public durant set anys. L'escola on he fet les pràctiques ha

sigut el Mestre Pla, segons el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Te per objectiu la formació integral dels seus alumnes, això, conjuntament amb els

aspectes acadèmics, es desenvolupen activitats orientades a facilitar una bona

formació humana. Te una capacitat per a 452 alumnes. Hi ha dos classes per curs:

classe A i B. Es una escola amb un percentatge important d'alumnes d'altres països.

Hi ha una part important majoritària provinent de Llatinoamericà i un número inferior

de diversos països d'Europa de l'Est i d'Africà. L'horari del menjador per els nens és:

de 12:30h a 15h per a infants i de 13h a 15h a primària. A l'escola s'estimula als seus

estudiants perquè cuidin el medi ambient fent un bon ús de les papereres situades al

recinte escolar.

3.Context (Breu explicació d'on es realitza el projecte)

Les pràctiques les vaig realitzar com a monitora d'escola Mestre Pla. Del 18

d'Octubre fins al 20 de Gener del 2011.

3.1.L'entitat organitzadora

La entitat organitzadora del col·legi Mestre Pla és la empresa Campos Estela.

L'empresa Campos Estela, situada a Rubí (Barcelona), proposa serveis de càtering i

restauració per a menjadors escolars i d'empresa, celebracions familiars i

professionals. Des de 1968, en bones mans.

La direcció de Campos Estela és l'avinguda Gaudí, s/n (Pol. Industrial Rubí-Sur.)

Rubí, Barcelona 08191, Espanya.

L'empresa proveeix monitors/es per a menjadors, el cuiner i l'ajudant de cuina. Els

monitors encarregats són qualificats i amb experiència.

3.1.1Espai físic on es desenvolupa el projecte

A l'escola Mestre Pla està ubicada al carrer Josep Carner, a Castellar del Vallès.

Aquesta escola consta de dues línies per curs, és a dir, que a cada curs hi ha dues

classes: la classe A i la classe B.

El centre esta situat en un sola planta, per dividits per zones continues esta l'entrada a

l'esquerra es on es troba, direcció, secretaria, i la sala de juntes, l'entrada a l'esquerra

estan les classes de p3 i una de p5, hi ha dos passadissos el primer es on troben les

classes de 1r. 2n. 3r. Hi ha banys, la guarderia i el menjador, amb una sortida al pati

on estan els de 1r i els de 2n. Tornant enredera a l'entrada hi ha un segon passadís

llarg

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (26.2 Kb)   pdf (150 Kb)   docx (28 Kb)  
Leer 16 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com