ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Trabajo De Analisis De Un Juego Cooperativo


Enviado por   •  8 de Junio de 2013  •  3.603 Palabras (15 Páginas)  •  524 Visitas

Página 1 de 15

(Joc de costos)

ÍNDEX

1. Enunciat del problema.....................................................................................pàgina 3

2. Apartat A) Obtenció de la funció característica...............................................pàgina 3

3. Apartat B) Demostració de que el joc es de cooperació total....................pàgines 4/5

4. Apartat C) Solució del joc de cooperació total i anàlisis de l’estabilitat i eficiència de la solució...................................................................................................pàgines 6/7/8/9

5. Apartat D) Canvi d’alguns valors de l’enunciat de tal manera que el joc esdevingui de cooperació parcial..........................................................................pàgines 9/10/11/12

6. Apartat E)Solució del joc de cooperació parcial i anàlisi de l’estabilitat i l’eficiència de la solució. .........................................................................................pàgines 12/13/14/15

Enunciat del problema:

El passat 14 de desembre, va tenir lloc una greu masacre en una escola del Estats Units, exactament a l’estat de Connecticut. Quatre poblacions properes tenen pensat construir un gran monument en memòria dels nens i els professors morts, en total 26 persones. Cada poble o ciutat havia pensat es fer una escultura diferent, i conseqüentment tindran preus diferents. A l’ajuntament de Bristol li costaria 20.000€ construir l’escultura tot sola, mentre que al de Oakville 15.000€. El preu per a la població de Waterbury, ascendeix fins als 10.000€, i per a Woodbury, 12.000€. Aquesta informació es pot resumir en la seguen taula:

Bristol 20.000€

Oakville 15.000€

Waterbury 10.000€

Woodbury 12.000€

La empresa encarregada de fer aquest tipus d’escultures, proposa als ajuntaments fer un tant per cent de descompte, segons el nombre de poblacions que contribueixin en la construcció del monument, aquets descomptes son:

Si contribueixen 2 pobles 10% de descompte

Si contribueixen 3 pobles 25% de descompte

Si contribueixen 4 pobles 30% de descompte

Estudia la funció característica.

C(1)= 20.000 C(12)=31.500 C(123)=33.750

C(2)=15.000 C(13)=27.000 C(124)=35.250 C(1234)=39.900

C(3)=10.000 C(14)=28.800 C(134)=31.500

C(4)=12.000 C(23)=22.500 C(234)=27.750

C(24)=24.300

C(34)= 19.800

Demostra que el joc es de cooperació total, es a dir subadditiu.

Comprovem la subadditivitat del joc. En primer lloc, analitzarem si als jugadors els interessa formar coalicions de dos jugadors. Per fer-ho, compararem les coalicions individuals amb les de dos jugadors:

Coalicions de 2 jugadors

C(1)+C(2)= 35.000>C(12)=31.500 C(2)+C(3)=25.000>C(23)=22.500

C(1)+C(3)=30.000>C(13)=27.000 C(2)+C(4)=27.000>C(24)=24.300

C(1)+C(4)=32.000>C(14)=28.800 C(3)+C(4)=22.000>C(34)=19.800

Ara, amb les de tres jugadors

Coalicions de 3 jugadors:

Coalició [123]

C(1)+C(23)=42.500>C(123)=33.750

C(2)+C(13)=42.000>C(123)=33.750

C(3)+C(12)=41.500>C(123)=33.750

Coalició [124]

C(1)+C(24)=44.300>C(124)=35.250

C(2)+C(14)=43.800>C(124)=35.250

C(4)+C(12)=43.500>C(124)=35.250

Coalició [134]

C(1)+C(34)=39.800>C(134)=31.500

C(3)+C(14)=38.800>C(134)=31.500

C(4)+C(13)=39.000>C(134)=31.500

Coalició [234]

C(2)+C(34)=34.800>C(234)=27.750

C(3)+C(24)=34.300>C(234)=27.750

C(4)+C(23)=34.500>C(234)=27.750

I ara amb les de quatre jugadors

Coalicions de quatre jugadors

C(1)+C(234)=47.750>C(1234)=39.900

C(2)+C(134)=46.500>C(1234)=39.900

C(3)+C(124)=45.250>C(1234)=39.900

C(4)+C(123)=45.750>C(1234)=39.900

Hem pogut demostrar la subaddivitat, per tant es segur que es formarà la gran coalició i hi haurà cooperació total, ja que a tots els hi surt mes a compte.

En tots els casos, els tres jugadors surten beneficiats formant la gran coalició que no pas fent coalicions parcials o anant individualment. Està clar que el joc es subadditiu, perque la coalició que formaran els quatre jugadors es la que els hi suposa uns costos menors en la construcció del monument.

Soluciona el joc de cooperació total. Analitza l’estabilitat i l’eficiència de la solució.

Per trobar la solució del joc de costos i saber quina part dels 39.900 euros paga cada poble, apliquem el valor de Shapley, on els coeficients gamma venen donats per:

ɣ(1 jugador)=

[(1-1)!•(4-1)!]/4!=1/4

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (21 Kb)  
Leer 14 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com