ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Batalla Per L'economia Mundial


Enviado por   •  25 de Octubre de 2012  •  939 Palabras (4 Páginas)  •  706 Visitas

Página 1 de 4

Batalla per l'Economia Mundial

En aquest documental es parla al voltant de la Globalització. De les avantatges i desavantatges que sorgeixen d'aquest fenomen, d'aquesta nova economia mundial que sorgeix a partir de les dues grans guerres mundials que s'han suscitat.

Aquesta nova economia global està impulsada pels canvis polítics i econòmics que van aparèixer durant i després dels conflictes bèl · lics mundials.

La ideologia econòmica mundial s'ha dividit en dos grans blocs: un impulsat per les teories intervencionistes de John Maynard Keynes i un altre basat en la tesi autoreguladora de mercat proposada per Friedrich Von Hayek.

La Teoria keynesiana proposa principalment que el govern ha d'intervenir en els assumptes econòmics del país, ja que si tot es deixa en mans del mercat, aquest, en algun moment sempre ensopega. En canvi la teoria de Hayek proclama que el mercat és capaç d'autoregular sense la intervenció de l'estat.

Quan esclata la Primera Guerra Mundial es col · lapsa el sistema econòmic que imperava en el món. És aquí quan comença la batalla d'ideologies i no és fins d'aquí a 80 anys que sorgeix una nova economia global.

Després de la Primera Guerra Mundial. La gent buscava alguna cosa diferent. El socialisme era una opció viable.

A Rússia, Lenin, principal líder de la revolució russa va convocar el proletariat a actuar en contra del capitalisme i l'economia globalitzada. Lenin concebia al comerç ia la propietat privada com a crims.

Es va aconseguir consolidar el socialisme en la unió soviètica, però aquesta passava per males estones, per això, Lenin va instaurar un pla el qual va cridar "nova política econòmica". Aquesta nova política va autoritzar als grangers a vendre els seus propis productes i terres, i també va permetre el naixement de petites economies que van produir un rendiment econòmic. Amb aquesta política la URSS va aconseguir una bona estabilitat econòmica.

En morir Lenin, Stalin pren el poder, ia Rússia, l'estat torna a controlar tots els aspectes de l'economia.

D'altra banda, un altre important economista, Ludwig Von Mises, compartia la mateixa a idea que Hayek, pensava que els mercats i els pobles havien alliberar-se de la intervenció dels governs, Mises deia: "Els mercats funcionen, els governs no".

Mises deia que l'error del socialisme era no tenir un sistema de preus eficaç que enviés informació als productors i consumidors del preu dels béns, això preus són la base d'una economia operativa.

Al final de la PGM, es va obligar als països perdedors a pagar els danys provocats per la guerra, per això, Alemanya i Àustria van augmentar la producció de papela moneda provocant així una hiperinflació deixant a aquestes dues nacions a la fallida.

Hayek sempre va considerar que la inflació era un mal que corroïa a la societat i soscavava la democràcia per això es va dedicar a la inflació com pedra angular del seu pensament econòmic.

Després de la

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (5.9 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com