ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Apunts que és la filosofia

Apuntes : Apunts que és la filosofia. Ensayos de Calidad, Tareas, Monografías - busque más de 2.726.000+ documentos.

Enviado por   •  4 de Enero de 2018  •  Apuntes  •  1.113 Palabras (5 Páginas)  •  12 Visitas

Página 1 de 5

FILO TEMA 1

1.1 i 1.2 Què és la filosofia?

La filosofia és una activitat intel·lectual que fan els filòsofs(el filòsof pensa) quan reflexionen o escriuen. Filosofia prové del grec i significa ‘’amor a la saviesa’’.

La filosofia és una manera de reflexionar sobre certes preguntes que interessen als humans. Els filòsofs no accepten qualsevol resposta sense analitzar-ne prèviament el sentit i les  raons en que es fonamenta.  

La reflexió filosòfica és caracteritzaa per un enfocament. El crític, ja que evita els plantejaments confusos i només accepta les respostes ben raonades. La filosofia utilitza l’argumentació, fa servir raons per justificar que pensa diu i discuteix.

Els filòsofs analitzen i aclareixen els conceptes, defineixen les paraules que s’utilitzen i inciten els altres a fer el mateix, aquesta tasca és imprescindible per poder saber amb claredat de que és parla per poder discutir amb fonament.

Els filòsofs dialoguen i discuteixen entre si:

               Perque?

 • Per convèncer al seus opositors
 • Per combatre les idees que consideren equivocades.

Per mitja de què?

 • Ho fan per mitjà d’arguments.

Com?

 • Ho fan exposant les seves opinions en llibres i revistes
 • Discutint en congressos
 • En debats televisius i radiofònics.

En resum:

La filosofia és una activitat teòrica, i una manera de reflexionar i discutir sobre qüestions i creences que aparentment son clares encara que en sapiguem molt poca cosa. La reflexió filosòfica és critica i no accepta idees confuses o sense justificar, aspira a la màxima claredat i veritat, i els seus resultats es basen en raons i si pot ser bones raons.

La filosofia és un tipus de coneixement. Es una activitat intel·lectual però també és el resultat d’aquesta activitat.  La filosofia no és un saber en sentit estricta. El resultat de la reflexió filosòfica és :

 • L’aclariment d’algun problema
 • Conjunt d’idees ben justificades
 • Serie d’arguments a favor o en contra d’alguna creença, per tant la filosofia es pot considerar també un conjunt d’idees argumentades sobre certs temes i no una simple opinió  o creença subjectiva.

La filosofia es un coneixement racional.

Ciencia→ Es dona un progrés acumulatiu

Filosofia→ No és dona un progrés acumulatiu. Ha produït  innombrables sistemes d’idees.

No es dona un progrés acumulatiu perquè es diferent justificar de manera concloent els seus resultats. La filosofia planteja més preguntes de les que resol, per tant s’assembla mes a una activitat de cerca que no pas a un saber en un sentit estricte.

En resum:

La filosofia és un conjunt d’idees argumentades, un coneixement racional i una activitat de cerca.

1.3 Preguntes filosòfiques.

Son aquelles que van per l’arrel o que son fonamentals per trobar el sentit. Mostren l’admiració i la curiositat que sentim pel que ens envolta.

1.4 Branques de la filosofia.

 • Metafísica (Més enllà físic): Planteja qüestions sobre la naturalesa de l’existència i  sobre la manera de com el que existeix ha arribat a existir.
 • Epistemologia (ciència coneixement): Es pregunta sobre els límits i la possibilitat del coneixement.
 • Antropologis (ésser humà): L’humà té una naturalesa racional social i simbòlica. Concepte de persona, temes com l’abortament...
 • Filosofia de l’acció: Engloba tot allò que fem. Dins la filosofia de l’acció hi ha una branca que és l’ética: raons per actuar d’una manera o d’una altre. Sistemes etics, son una proposta de conducta amb el seu fonament. Es pregunta sobre la felicitat, etc.
 • Filosofia política: Busca la legitimitat. Es pregunta com regular la convivència, calen els estats?. Reflexiona sobre la necessitat del govern. Qui ha de tindre el poder.
 • Lògica: Estudia la validesa dels arguments en una ciència formal.

1.5 Sentit i utilitat de la filosofia.

Utilitat:

 • Teòrica: Respondre les preguntes que ens fem. Preveure els errors, dels prejudicis i ens ajuda a escollir la resposta mes raonada
 • Practica: Trobar una idea raonada del que pot ser una vida bona, avaluar aquelles situacions en les que hem de decidir, identificar els valors de la convivència. I desenvolupar persones cíviques :

- Responsables, critiques amb l’autoritat, respectuoses amb les normes, col·laborar pel bé comú

2.La filosofia i altres modalitats.

És diferencies per l’enfocament, mètode i resultats.

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (7.4 Kb)   pdf (161.1 Kb)   docx (15.1 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com
Generador de citas

(2018, 01). Apunts que és la filosofia. ClubEnsayos.com. Recuperado 01, 2018, de https://www.clubensayos.com/Filosofía/Apunts-que-és-la-filosofia/4245569.html

"Apunts que és la filosofia" ClubEnsayos.com. 01 2018. 2018. 01 2018 <https://www.clubensayos.com/Filosofía/Apunts-que-és-la-filosofia/4245569.html>.

"Apunts que és la filosofia." ClubEnsayos.com. ClubEnsayos.com, 01 2018. Web. 01 2018. <https://www.clubensayos.com/Filosofía/Apunts-que-és-la-filosofia/4245569.html>.

"Apunts que és la filosofia." ClubEnsayos.com. 01, 2018. consultado el 01, 2018. https://www.clubensayos.com/Filosofía/Apunts-que-és-la-filosofia/4245569.html.