ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Hospital General de Catalunya


Enviado por   •  18 de Septiembre de 2014  •  3.318 Palabras (14 Páginas)  •  121 Visitas

Página 1 de 14

1. Descripció dels centres de pràctiques

1.1.- Capio Hospital General de Catalunya

Capio Hospital General de Catalunya està situat a Sant Cugat del Vallès i es va construir l’any 1984. Al llarg de tota la seva història, aquest centre ha passat per diverses etapes, però sempre s'ha distingit per ser un hospital integral equipat amb tecnologia d’última generació i per comptar amb un equip de professionals altament qualificats que han proporcionat, tant als pacients com als seus familiars, un tracte molt humà i la millor atenció mèdica i personal.

L'any 2001, l’hospital inicia un ambiciós procés de modernització i revisió permanents que el converteix en un dels centres sanitaris tecnològicament més avançats d'Europa, amb una àmplia capacitat assistencial al servei de l'usuari i una dotació de 310 llits.

Capio Hospital General de Catalunya pertany al Grup Capio, companyia líder a Europa en provisió de Serveis Sanitaris, amb presència a vuit països i 16.000 professionals. A Espanya, compta amb una xarxa de vint-i-dos centres i genera 4.300 llocs de treball.

L’hospital va ser el primer d'Europa a rebre la certificació Joint Commission, i des de llavors, continua treballant per a mantenir un alt nivell de qualitat mitjançant la implantació de protocols revisats periòdicament pel seu Departament de Qualitat, i així aconseguir millorar cada dia la seva eficàcia.

Al Capio Hospital General de Catalunya presten serveis sanitaris a totes aquelles persones que els hi demani amb la màxima qualitat assistencial, perquè per ells, cobrir totes les especialitats mèdiques, significa més possibilitats d'atendre sigui quina sigui les necessitats dels usuaris.

També, Capio Hospital General de Catalunya és un dels hospitals pioners en la incorporació de tecnologia d'última generació. És per això que pot realitzar diagnòstics més eficaços i precisos que permeten reduir els temps d'espera en benefici del pacient.

La utilització de les tècniques més modernes permet, de la mateixa manera, realitzar intervencions menys agressives que ajuden a la recuperació més ràpida del pacient.

Disposen de:

• Servei de Radiodiagnòstic.

• Ressonància Magnètica.

• Intervencionisme Vascular.

• Servei de Medicina Nuclear.

• Escàner Helicoïdal (TAC) per obtenir imatges tridimensionals.

• Accelerador lineal d'electrons.

• Les tecnologies necessàries per realitzar intervencions mínimament invasives i diagnòstics més precisos que permeten reduccions dels temps d'espera en els resultats de les proves mèdiques.

1.2.- Hospital Universitari Mútua Terrassa

L’Hospital Universitari Mútua Terrassa és un centre inclòs dins del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i així mateix a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), i que està concertat amb el CatSalut de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de serveis assistencials als usuaris de la Seguretat Social a l’àrea de Terrassa i zona d’influència.

L’Hospital té un nivell assistencial de referència i a l’actualitat té capacitat per a 481 pacients enllitats, repartits en un total de 34 especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals. La seva àrea d’influència immediata és de 315.000 habitants (200.000 de la ciutat de Terrassa), i té una activitat privada dedicada a Accidents de Trànsit, Mútues d’Accidents, Companyies d’assegurances i particulars.

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

CST és un grup de centres sanitaris amb vocació d'atenció integral a la salut de les persones, des de l'atenció primària infantil, de l'adult i geriàtrica fins a l'atenció hospitalària, amb la més alta tecnologia a l'abast dels seus clients. També disposen de serveis d'atenció a la gent gran, a domicili o al centre sociosanitari, quan la persona ho necessita.

En tots aquests serveis tenen com a objectiu no només curar la malaltia, sinó evitar-la abans que es presenti. Volen apropar al màxim els seus serveis a casa dels seus clients i ajudar-los, quan això no sigui possible.

El Consorci Sanitari de Terrassa és una entitat pública que forma part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer, creada l'any 1988 i integrada per set centres d'atenció primària, un hospital d'atenció a pacients aguts i un centre sociosanitari, a més d'un hospital de dia per a pacients d'Alzheimer, de la Unitat Assistencial del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i de l'única Unitat d'Hospitalització Penitenciària de tot l'estat espanyol.

Més de 2.000 professionals altament qualificats treballen en aquests centres per oferir una atenció tècnicament adequada i un tracte humà i personalitzat.

Tot això per atendre més de 200.000 persones de diferents poblacions del Vallès Occidental que tenen, en el CST, uns aliats per mantenir la seva salut i la de les seves famílies.

L’Hospital de Terrassa es inaugurat el 23 de setembre de 1989. Neix a partir de l'equip professional que s'havia anat formant a l'Hospital de Sant Llàtzer (un hospital ja documentat al segle XVII) a finals dels anys setanta i gràcies a la constitució del nou Consorci Hospitalari de Terrassa. Aquesta era i continua essent (avui ja com a Consorci Sanitari) una entitat participada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació sant Llàtzer, en una mostra de bona col•laboració interinstitucional.

Aquest hospital és un dels últims construïts per l’Estat Espanyol i inaugurat per la Generalitat de Catalunya. Està situat a les afores de Terrassa, a la carretera de Torrebonica, i va ser un dels últims equipaments sanitaris projectats i construïts per la Seguretat Social estatal (com els hospitals de Vic i Can Ruti a Badalona) i que es va traspassar a la Generalitat amb el conjunt de transferències sanitàries de principis dels anys vuitanta.

A partir de la inauguració, l'Hospital creix en serveis i equipaments propis d'un hospital general docent i amb altres unitats singulars,

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (24.1 Kb)  
Leer 13 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com