ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

INFORME PSICOLÒGIC


Enviado por   •  11 de Marzo de 2013  •  1.166 Palabras (5 Páginas)  •  571 Visitas

Página 1 de 5

Nom: Maria

Sexe: Femení

Escolaritat: Grau en Dret

Edat: 19 anys

A petició de: ella mateixa

Dates d’exploració: 15 ,16 d’octubre i 27 de novembre del 2012

Referències i objectius

Maria porta temps patint d’angoixa i certs problemes emocionals. Pretén canviar algunes conductes que la fan estar malament i trobar un tractament que l’estabilitzi emocionalment. Creu que molts d’aquests problemes són a causa de transicions importants en el seu passat i també al fet de consumir marihuana durant aquests anys.

Dades biogràfiques

No ha patit cap problema de salut rellevant ni en l’actualitat ni en la infància, tret de baixades de tensió durant l’edat dels 14 anys. Les relacions familiars es troben en un bon moment, tot i que no sempre ha estat així. Consumeix marihuana amb freqüència .Presenta aquest episodis d’angoixa a partir d’una relació amorosa que va tenir a principis de la seva adolescència. En aquest últim any han disminuït els episodis, tot i que no han desaparegut del tot.

Conducta durant l’exploració

Ha mostrat interès durant tota l’exploració, mantenint una actitud molt positiva, ja que s’ha mostrat en acord amb totes les activitats proposades. En cap moment s’ha observat un comportament nerviós o ansiós durant les sessions.

Per altra banda cal destacar que està oberta a canvis i té ganes de solucionar-ho.

Test, tècniques i procediments

1.Test i tècniques

Qüestionari CAST (Cannabis Abuse Screening Test) .

Test d’Ansietat STAI

PRISM (Psychiatric Interview for Substance and Mental Disorders) .

Entrevista

2. Procediment

S’han aplicat els tests en dues sessions diferents, amb una setmana de diferència entre ambdues. Una sessió de 40-45 minuts en la que va realitzar els dos primers tests de la llista i una sessió final en la que es va aplicar el tercer test que va durar aproximadament uns 20 minuts.

Resultats quantitatius

Qüestionari CAST (Cannabis Abuse Screening Test) .

Edat

19

Ha consumit cànnabis estant sola

Si

Sexe

Dona

Ha fumat cànnabis abans del migdia

Si

Edat inici consum

14

Ha intentat reduir el consum de marihuana sense aconseguir-ho

Si

En relació amb el cànnabis segons l’entrevistada:

3

2

1

0

1

2

3

Agradable

X

Desagradable

Dura

X

Fluixa

Beneficiosa

X

Dolenta

Estimulant

X

Tranquil·litzant

Admirable

X

Menyspreable

polèmica

X

Indiferent

Antiga

X

Moderna

Natural

X

Artificial

Atractiva

X

Repugnant

Segura

X

Perillosa

Eficaç

X

Ineficaç

Coneguda

X

Estranya

Lenta

X

Ràpida

Divertida

X

Avorrida

Excel·lent

X

Pèssima

Test d’Ansietat STAI

Aquest test està formulat per varies frases que responen a la pregunta: com se sent vostè ara mateix.

Aquestes preguntes fan referència a l’ansietat com a estat, és a dir, el subjecte respon en funció del que sent i pensa en aquell precís moment en el que esta realitzant el test.

Res

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (8.6 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com